Het vakantiegeld

We beginnen met zijn allen te dromen van warme zomeravonden en de geur van zonnecrème! De maanden mei en juni betekenen ook voor veel werknemers dat het vakantiegeld zal uitbetaald worden! Maar hoe wordt dat precies berekend, en hoeveel moet u minstens gewerkt hebben om er recht op te hebben?

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld?

Er is een verschil tussen enkel en dubbel vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is de vergoeding die u krijgt elke keer als us als bediende een vakantiedag opneemt. Het loopt gelijk met uw loon. Zo wordt je tijdens vakantie gewoon doorbetaald. Ook arbeiders hebben recht op enkel vakantiegeld, maar dat wordt bij hen in één keer uitbetaald voor een volledig jaar.

Dubbel vakantiegeld

Het dubbel vakantiegeld is een toeslag op het normale loon en komt overeen met 92% van een bruto maandloon.

Dubbel vakantiegeld wordt zowel bij arbeiders als bedienden in één keer uitbetaald. "volgens de wet moet de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld voor bedienden gebeuren bij de opname van de hoofdvakantie. In de praktijk zal dat vaak in het voorjaar gebeuren. Bij veel werkgevers is dut in mei of juni.

 

Het dubbel vakantiegeld is een toeslag op het normale loon en komt overeen met 92% van een bruto maandloon, als u het voorgaande jaar volledig aan de slag was. Werkte u vorig jaar bijvoorbeeld maar 4 maanden, dan wordt uw dubbel vakantiegeld berekend op 4/12de van 92% van het maandloon.

Het gaat altijd om brutobedragen. Het dubbel vakantiegeld levert minder netto op dan een normaal loon. Dat komt omdat de bedrijfsvoorheffing op het dubbel vakantiegeld hoger ligt dan die op je gewone loon.

Op welk loon wordt het dubbel vakantiegeld berekend?

Wettelijk gezien moet het dubbel vakantiegeld berekend worden op het brutoloon van de maand waarin u uw hoofdvakantie neemt. In de praktijk wordt dat gebaseerd op jet brutoloon van de maand waarin het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald.

Hoeveel moet ik minstens gewerkt hebben?

Hoeveel wettelijke vakantie u kunt opnemen en hoeveel dubbel vakantiegeld u krijgt, hangt af vakjet aantal gewerkte dagen in het voorgaande jaar. Wettelijk gezien moet u minstens een maand gewerkt hebben, maar in de praktijk kan een korte periode ook al recht geven op wettelijke vakantie in het volgende jaar.

Wie een maand werkte in 2022, zal in 2023 1/12 de van 20 wettelijke vakantiedagen krijgen. Het dubbel vakantiegeld zal dan in 2023 beveel,d warde, p^1/12 de van 92% van het bruto maandloon.

 

Door die regel zullen bijvoorbeeld studenten die pas in oktober of november hun eerste job aanvatten in het volgende jaar een beperkt aantal wettelijke vakantiedagen krijgen. Om dat te compenseren kunnen ze aanvullend nog jeugdvakantie opnemen. Een student die pas in november 2022  begon te werken, kan dan in 2023 boven op de beperkte wettelijke vakantiedagen extra jeugdvakantie vragen.

De RVA-uitkering voor die jeugdvakantiedagen ligt lager dan het loon. Het voordeel is wel dat die vakantie gelijkgesteld is, zodat ze ook meetelt voor de vakantiedagen die u voor 2024 opbouwt. Belangrijk om te weten is dat u met een studentenjob zonder gewone socialezekerheidsbijdragen geen vakantierechten opbouwt.

Hebben ziektedagen of tijdskrediet een impact op mijn vakantiegeld?

Ziektedagen vormen een gelijkgestelde periode. Ook tijdens die dagen bouwt u vakantierechten op. Er is wel een begrenzing. Na twaalf opeenvolgende maanden van ziekte stopt de opbouw. Bij tijdskrediet, zoals ouderschapsverlof of een landingsbaan, bouwt u voor de niet-gewerkte periode geen vakantierechten op.

Voor tijdelijke werkloosheid is een ander systeem van toepassing. Bij Tijdelijke werkloosheid om economische redenen blijft u ook vakantierechten opbouwen. Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is dat in principe niet het geval. Maar voor zowel in 2020 als in 2021 heeft de regering een uitzondering toegestaan.

Wat gebeurt er als ik van werkgever verander?

Veranderen van werkgever heeft een belangrijke impact op uw vakantiegeld als bediende. Op het moment dat u uit dienst treedt, krijgt u een afrekening van het vakantiegeld. Soms komt dan een grote som geld op de rekening. Als het dubbel vakantiegeld nog niet werd betaald, wordt het op dat moment uitbetaald. Tevens krijg je ook de uitbetaling van het enkel vakantiegeld voor alle wettelijke vakantiedagen die u dat jaar nog niet hebt kunnen opnemen en van de vakantierechten die u voor volgend jaar al hebt opgebouwd. 

Maar vergis u niet! Het gaat over een oorafbetaling. Dat betekent dat de nieuwe werkgever al die vergoede rechten in mindering zal brengen bij de volgende uitbetaling van het vakantiegeld!

 

Zo nu heb je een beter beeld van hoe dat vakantiegeld in elkaar zit! Nu aftellen naar een stralende zomer en het maken van herinneringen met de geur van ijsjes en zonnecrème!

 

 

 

 

Bron: De Tijd - SD Worx - RVA